Tiatlêng

Editor in Tainan, Taiwan

Read my articles

#Tayal #Tâioân

Lokah ta kwara! Hoalianlâng tòa Húsiâⁿ. Hèngchhù sī ní thâumn̂g, chòekūn teh liān kinbah. 1 sì lâng tō sī sìkè sô. Tī Sêngtāi giánkiù Pe̍hōejī. Ji̍tsî tha̍kchheh, àmsî chò khangkhòe. Tâioân pêngan chhutthâuthiⁿ.

  • Work
    • Mercury Publishing
  • Education
    • National Cheng Kung University