Tiatlêng

Editor in Tainan, Taiwan

#Tayal #Tâioânlâng #Minecraft

Lokah simu kwara! Hoalianlâng tòa Húsiâⁿ. Chúiàu teh giánkiù Pe̍hōejī ê le̍ksú hoattián. Ji̍tsî tha̍kchheh, àmsî chò khangkhòe. Tâioân pêngan chhutthâuthiⁿ.

  • Work
    • Mercury Publishing
  • Education
    • National Cheng Kung University